Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
191 Cải tiến máy dệt GA 615 - BA 180 nhằm đa dạng hóa sản phẩm theo yêu cầu của thị trường Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
192 Xây dựng quy trình chiết xuất Saponin toàn phần từ Ngưu Tất Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
193 Nghiên cứu xử lý ô nhiễm môi trường tại bàu Thạc Gián-Vĩnh Trung và hồ Công viên 29/3. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
194 Kết hợp phát triển kinh tế với củng cố Quốc phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
195 Nghiên cứu chế tạo dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm mới gạch không nung. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
196 Địa danh ở Thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
197 Lựa chọn một số loài hoa phù hợp với điều kiện sinh thái của khu du lịch Bà Nà. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
198 Xây dựng phần mềm phục vụ quản lý công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng cấp quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
199 Nghiên cứu biên soạn lịch sử ngành Tuyên giáo thành phố Đà Nẵng từ năm 1930 đến nay. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
200 Xây dựng mô hình hợp lý về tập hợp và vận động quần chúng gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập