Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
11 ENVINDUS - Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghệ thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
12 Thực trạng và giải pháp phòng chống bệnh cận thị học đường tại thành phố Đà Nẵng Khoa học y, dược Đã Nghiệm thu
13 Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn dân cư thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
14 Những giải pháp cơ bản nhằm khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan tại thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
15 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong các trường học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
16 Xây dựng chương trình khung môn Tin học ở trường phổ thông thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
17 Giải pháp hạn chế tình trạng phụ nữ không chồng sinh nhiều con ở thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
18 Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ xã, phường về công tác khoa giáo cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
19 Đánh giá tài nguyên nước mặt hệ thống sông Cu Đê và sông Tuý Loan phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
20 Điều tra đánh giá trữ lượng, chất lượng sét tại một số xã thuộc huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập