Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
161 Mô hình bệnh tật tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2001-2005 Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
162 Lịch sử công an thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
163 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phòng chống thừa cân - béo phì ở học sinh tiểu học thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
164 Xây dựng đời sống đô thị trong quá trình đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và nhãng giải pháp. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
165 Nghiên cứu đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với loại hình dịch vụ thức ăn đường phố khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
166 Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 trong quản lý nhà nước tại Chi cục. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
167 Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất của làng nghề truyền thống đan lát tre Yến Nê xã Hòa Tiến huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
168 Giải pháp đào tạo và phát triển công nghân lành nghề trong một số ngành công nghiệp chủ yếu của thành phố(cơ khí, giày da, dệt may, chế biến hải sản) thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
169 Giải pháp lập và quản lý thống nhất hệ thống cao - tọa độ bản đồ thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
170 Xây dựng và đánh giá hiệu quả giải pháp Linux trong khai thác và quản lý mạng LAN Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập