Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
111 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
112 Huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đẻ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
113 Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình thâm canh lúa và sử dụng có hiệu quả đất dốc tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng. Khoa học nông nghiệp Đã Nghiệm thu
114 Một số giải pháp lớn nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân và hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
115 Thiết kế chế tạo hệ thống xử lý sắt trong nước cấp phục vụ sản xuất tại công ty Dệt Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
116 Giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ phường ở Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
117 Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
118 Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển bền vững có hiệu quả kinh tế biển thành phố Đà Nẵng. khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
119 Một số giải pháp phát triển hệ thống cây xanh đường phố thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
120 Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập