Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Kết quả điều tra phân loại và đánh giá đất vùng gò đồi huyện Hòa Vang theo phương pháp của FAO/UNESCO
Mã số đề tài Đã nghiệm thu 05/2004
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học nông nghiệp
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Viện địa chất và môi trường
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập