Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Điều tra khu hệ động thực vật và nhân tố ảnh hưởng - Đề xuất phương án bảo tồn sử dụng hợp lý khu bao tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà
Mã số đề tài Đã nghiệm thu 11/1997
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học nông nghiệp
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập