Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình thâm canh lúa và sử dụng có hiệu quả đất dốc tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng.
Mã số đề tài Đã nghiệm thu 02/2003
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học nông nghiệp
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Sở Khoa học công nghệ và Môi trường TP.Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập