Đề nghị báo cáo kết quả hoạt động quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố năm 2017
Người đăng tin: Chi Thị Phương Đặng Ngày đăng tin: 08/01/2018 Lượt xem: 39

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế về phối hợp liên ngành trong hoạt động thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Công văn số 10751/SHTT-QLST ngày 12/12/2017 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2017,

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 1408/SKHCN-QLNG ngày 28 tháng 12 năm 2017 đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp cung cấp thông tin về kết quả hoạt động quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố trong năm 2017, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 16/01/2017 để Sở tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trân trọng!

Công văn số 1408/SKHCN-QLNG (file .pdf).

Các Phụ lục báo cáo (file .doc).

Bảng phân loại lĩnh vực (file .doc).

Chuyên mục, tin tức liên quan:


Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017
Trưởng ban biên tập: Bà Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864
E-mail: skhcn@danang.gov.vn
Xem bản: Desktop | Mobile