Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 (đợt 1) 11/07/2018

Thông báo thời gian công bố kết quả vòng sơ tuyển Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018 04/07/2018

THÔNG BÁO MỜI THẦU CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI ĐÀ NẴNG (DSED) 18/06/2018

Thông báo Mời thầu Gói thầu EU-DECC-1.1 “Xây dựng Cơ sở dữ liệu và Bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời tại thành phố Đà Nẵng” thuộc Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (DSED) do Liên...

Thông tin về Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018 09/05/2018

Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 27/04/2018

Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lớp đào tạo an toàn bức xạ năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng 27/04/2018

Nhằm thực thi Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008, đáp ứng nhu cầu đào tạo về an toàn bức xạ của các cơ sở bức xạ trong năm 2018, Sở Khoa học học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm...

Thông báo tổ chức Diễn đàn "Đổi mới sáng tạo - Vai trò của nữ giới" và phát động Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018 18/04/2018

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố 10/04/2018

Căn cứ Công văn số 802/VP-KGVX ngày 04/4/2018 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt bổ sung Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018 (đợt 1), Sở Khoa học và...

V/v khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng Quy trình xác thực chống hàng giả 06/04/2018

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018 14/03/2018

Thông báo kiểm tra thẩm định thông tin phục vụ công tác đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành... 14/03/2018

Xác định nhu cầu hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ với đối tác Hoa Kỳ 13/03/2018

Thông báo cơ sở dữ liệu cung - cầu công nghệ phục vụ hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 08/03/2018

Đăng ký thực hiện nhiệm vụ Chương trình Hóa dược năm 2019 01/03/2018

Về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của UBND thành phố Đà nẵng 05/02/2018

Đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017 02/02/2018

Thông báo nộp hồ sơ xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố năm 2018 29/01/2018

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố 29/01/2018

Thống kê tình hình công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa 11/01/2018

Thực hiện nội dung Thông tư số 28/2012 ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy...

Đề nghị báo cáo kết quả hoạt động quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố năm 2017 08/01/2018Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017
Trưởng ban biên tập: Bà Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864
E-mail: skhcn@danang.gov.vn
Xem bản: Desktop | Mobile