Tìm kiếm
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND các quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng 03/10/2022

Trong thời gian qua, UBND các quận, huyện đã phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện có hiệu quả việc quản lý, vận hành trạm cân đối chứng tại các chợ, tham gia phối hợp kiểm...

Giải thưởng Chất lượng quốc gia: Cơ hội để doanh nghiệp tự đánh giá và khẳng định về năng suất và chất lượng 03/10/2022

Thời gian qua, doanh nghiệp Đà Nẵng nói riêng cũng như cả nước nói chung đứng trước những thử thách khó khăn chưa từng có trong nhiều lĩnh vực do Covid-19. Tuy nhiên, với sự đồng hành của Chính phủ v...

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2022 - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn 03/10/2022

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới – World Standards Day (14 tháng 10) được tổ chức hàng năm để vinh danh những nỗ lực của hàng ngàn chuyên gia trên khắp Thế giới chia sẻ bí quyết và chuyên môn của họ để phát ...

Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2022 của thành phố Đà Nẵng họp phiên Kết thúc 20/09/2022

Chiều ngày 20/9/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2022 của thành phố tiến hành họp phiên Kết thúc dưới sự chủ trì của Tiến sỹ Lê Đức Viên, Giám...

Hội nghị tập huấn “Nâng cao nghiệp vụ quản lý, sử dụng phương tiện đo nhóm 2 và tiêu chuẩn, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu”. 27/08/2022

Sáng ngày 27-8, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao nghiệp vụ quản lý, sử dụng phương tiện đo nhóm 2 và tiêu chuẩn, chất lượng trong hoạt động kinh doanh...

Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2022 của thành phố Đà Nẵng họp phiên thứ Nhất 25/08/2022

Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2022 của thành phố Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số 1265/QĐ-TĐC ngày 05/8/2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trên cơ sở đề...

Thông tư số 12/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong ... 18/08/2022

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiê...

Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cấp cơ sở bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc g... 18/08/2022

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2022 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2022...

Bãi bỏ quy định về kiểm tra khi nhập khẩu đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn 10/08/2022

Ngày 28/7/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học v...

Giới thiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy-Phiên bản QCVN 2:2021/BKHCN 09/08/2022

Ngày 29/6/2007, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông, trong đó quy định kể từ ngày 15/12/2007 bắt buộc người đi mô tô, xe ...

Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án truy xuất nguồn gốc 04/08/2022

Ngày 01/8/2022, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về việc thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Triển khai, thực hiện Đề án 996 và Chương trình 1322 vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc 04/08/2022

Trong thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chương trình và đề án trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tá...

Bảo đảm công tác quản lý chất lượng xăng dầu 29/07/2022

Thời gian qua, các lực lượng chức năng của thành phố tăng cường công tác phối hợp quản lý chất lượng xăng dầu tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, qua đó góp phần bảo đảm chất lượng mặt hà...

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Đề án Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030 và Đề án Kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc ... 21/07/2022

Ngày 15/7/2022 vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Đề án Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030 và Đề án Kế hoạch ...

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao Năng suất chất lượng dựa trên quản lý đổi mới sáng tạo 19/07/2022

Ngày 15/7/2022, tại Đà Nẵng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao Năng suất chất lượng dựa trên quản lý đổi mới sáng tạo”. Tiến sỹ Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng ...

Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án 100 về truy xuất nguồn gốc 13/06/2022

Trong quá trình triển khai, thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Đà Nẵng và ...

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội thảo “Triển khai, áp dụng và quản lý hoạt động Truy xuất nguồn gốc” 10/06/2022

Ngày 01/6/2022, tại Nha Trang, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo “Triển khai, áp dụng và quản lý hoạt động Truy xuất nguồn gốc”. Chủ trì Hội thảo là ông Nguyễn Hoàng Linh - ...

Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng h... 09/06/2022

Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng h...

Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng hệ th... 09/06/2022

Ngày 31 tháng 5 năm 2022 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp d...

Vai trò của đo lường với kinh tế - xã hội 25/05/2022

Như Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã đưa tin, ngày 17/5/2022 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị “Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” cho hơn...

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 7 0 5 9 2 6 0

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập