Tìm kiếm
Ông LÊ ĐỨC VIÊN Giám đốc 0236.3830216 vienld@danang.gov.vn
Bà VŨ THỊ BÍCH HẬU Phó Giám đốc 0236.2215886 hauvtb@danang.gov.vn
Ông DƯƠNG HOÀNG VĂN BẢN Phó Giám đốc 0236.3830219 bandhv@danang.gov.vn
Bà NGUYỄN THỊ HOÀI THU Chánh Văn phòng 0236.3830214 thunth11@danang.gov.vn
Ông ĐINH TIÊN HOÀNG Phó Chánh Văn phòng 0236.3830214 hoangdt@danang.gov.vn
Ông LÊ VĂN THÔNG Chánh Thanh tra 0236.3823479 thonglv@danang.gov.vn
Ông ĐỖ QUẾ LÂM HẢI Phó Chánh Thanh tra 0236.3823479 haidql@danang.gov.vn
Ông PHẠM ĐỨC QUANG Trưởng phòng 0236.3830215 quangpd1@danang.gov.vn
Ông CHÂU THANH NAM Phó Trưởng phòng 0236.3830215 namct@danang.gov.vn
Bà LÊ THỊ THỤC Trưởng phòng 0236.3887429 thuclt2@danang.gov.vn
Bà TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Phó Trưởng phòng 0236.3887429 duongttt1@danang.gov.vn
Ông NGUYỄN BÁ HÒA Trưởng phòng 0236.3821466 hoanb@danang.gov.vn
Bà NGUYỄN THỊ BÁ TUYÊN Phó Trưởng phòng; Kế toán trưởng 0236.3821466 tuyenntb@danang.gov.vn
Ông NGUYỄN VIẾT TOÀN Trưởng phòng 0236.3885085 toannv2@danang.gov.vn
Ông TRƯƠNG CÔNG TUYẾN Phó Trưởng phòng 0236.3885085 tuyentc@danang.gov.vn
Ông HUỲNH SANG Giám đốc 0236.3550889 sangh@danang.gov.vn
Ông VÕ ĐỨC ANH Phó Giám đốc anhvd@danang.gov.vn
Bà NGUYỄN THỊ MỸ LINH Giám đốc 0236.3892823 linhntm@danang.gov.vn
Ông PHẠM CHÂU HUỲNH Giám đốc 0236.6516577 huynhpc@danang.gov.vn
Ông ĐẶNG NGỌC MINH Phó Giám đốc 0236.3991001 minhdn2@danang.gov.vn
Ông PHẠM VĂN THỌ Giám đốc 0236.3638770 thopv@danang.gov.vn
Ông NGUYỄN DUY TÂN Phó Giám đốc 0236.3676356 tannd@danang.gov.vn

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 4 2 8 9 7 3

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập