Tìm kiếm

LỊCH CƠ QUAN TUẦN 28 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Hội ý Ban Giám đốc Giám đốc Ban Giám đốc Phòng họp số 1
9h00 Họp giao ban Sở Giám đốc Ban Giám đốc, trưởng các phòng, đơn vị Phòng họp số 1 KHTC, VP
10h30 Họp Đảng ủy Sở Bí thư Đảng ủy Đảng ủy viên Phòng họp số 1
14h00 Hội đồng tuyển chọn đề tài cấp TP "Nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng nước mắm an toàn cho nước mắm Nam Ô" GĐ, PQLKH, PKHTC, Hội đồng tuyển chọn, CQCT, CNĐT, đại biểu Phòng họp số 1

14h00 Họp kiểm tra tiến độ đề tài "Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu gom, xử lý nước thải từ tàu cá tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (Giai đoạn 1)" PGĐ Hậu, PQLKH, PKHTC, Chuyên gia, CQCT, CNĐT Phòng họp số 1
14h00 Tham dự phiên họp UBND thành phố thường kỳ HT số 1, tầng 2, TTHC thành phố Phòng KHTC chuẩn bị tài liệu

14h00 Dự Hội nghị chuyên đề về Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước theo mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng HT số 1, tầng 2, TTHC thành phố

8h30 Họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN 2021 lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, Hội đồng tư vấn, đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Họp hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN 2021 lĩnh vực Kỹ thuật - Công nghệ PGĐ Bản, PQLKH, PKHTC, Hội đồng tư vấn, đại biểu Phòng họp số 1

8h00 Họp hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN 2021 lĩnh vực Công nghệ sinh học - Nông nghiệp PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, Hội đồng tư vấn, đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Tham dự cuộc họp về việc lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đền năm 2050 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng HT số 1, tầng 2, TTHC thành phố
14h30 Họp hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN 2021 lĩnh vực Y - Dược PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, Hội đồng tư vấn, đại biểu Phòng họp số 1

07h00 Nghe quán triệt và tổ chức diễn tập thử KVPT Tp Đà Nẵng 2021 GĐ PGĐ Bản Hoàng (VP) Bộ CHQS Tp - 38 Trần Phú VP bố trí xe
08h00 Hội thảo khoa học phát triển mạng lưới nghiên cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam - PGĐ Hậu - Phòng QLCN - Trung tâm HT KN ĐMST Hội thảo trực tuyến (tham dự theo link BTC gửi)
8h00 Họp hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN 2021 lĩnh vực Công nghệ thông tin - Truyền thông PGĐ Bản, PQLKH, PKHTC, Hội đồng tư vấn, đại biểu Phòng họp số 1

07h30-08h45 Họp HĐND thành phố trong diễn tập thử KVPT Tp Đà Nẵng 2021 GĐ, PGĐ Bản, PCVP Hầm họp Trung tâm - thôn 5, xã Hòa Khương VP bố trí xe
10h00-11h00 Hội nghị chỉ thị bảo đảm tác chiến phòng thủ GĐ, PGĐ Bản, PCVP Hầm họp Sa bàn tại căn cứ chiến đấu mô phỏng - thôn 5, xã Hòa Khương VP bố trí xe

Lịch công tác khác

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 4 2 6 1 5 7

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập