Tìm kiếm
Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 08 năm 2023 04/09/2023

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 07 năm 2023 03/08/2023

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 06 năm 2023 03/07/2023

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 05 năm 2023 02/06/2023

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 04 năm 2023 02/05/2023

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 03 năm 2023 03/04/2023

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 02 năm 2023 01/03/2023

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 01 năm 2023 01/02/2023

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 12 năm 2022 03/01/2023

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 11 năm 2022 02/12/2022

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 10 năm 2022 03/11/2022

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 09 năm 2022 03/10/2022

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 08 năm 2022 05/09/2022

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 07 năm 2022 02/08/2022

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 06 năm 2022 04/07/2022

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 05 năm 2022 01/06/2022

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 04 năm 2022 04/05/2022

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 03 năm 2022 01/04/2022

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 02 năm 2022 03/03/2022

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 01 năm 2022 02/02/2022

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3891916; 3830214

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 8 6 2 6 8 5 3

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập