Tìm kiếm

Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
1 Cải tạo Trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Quản lý nhà nước 14/09/2018 31/12/2019 544.000.000 Đã đưa vào sử dụng
2 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ và Trung tâm tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ Quản lý nhà nước 06/06/2016 16/04/2017 3.124.821.000 Đã đưa vào sử dụng
3 Lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 lĩnh vực khoa học và công nghệ Quản lý nhà nước 30/11/2020 31/12/2022 442.184.000 Đang triển khai
4 Trung tâm Công nghệ sinh học và Cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (gđ1) Quản lý nhà nước 01/01/2011 31/12/2013 21.105.482.000 Đã đưa vào sử dụng
5 Trung tâm Công nghệ sinh học và Cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (gđ2) Quản lý nhà nước 26/04/2019 01/12/2024 132.929.728.000 đồng Đang triển khai
6 Xây dựng mạng lưới cân đối chứng và kiểm định cân thông dụng tại quận, huyện Quản lý nhà nước 01/01/2012 31/12/2014 604.000.000 Đã đưa vào sử dụng
7 Xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa nấm ăn và nấm dược liệu tại TPĐN Quản lý nhà nước 01/01/2012 31/12/2014 8.133.293.000 Đã đưa vào sử dụng
8 Xây dựng Trụ sở làm việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng Quản lý nhà nước 21/10/2019 31/12/2024 44.016.106.000 đồng
9 Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng Quản lý nhà nước 30/12/2017 30/06/2018 17.825.000.000 Đã đưa vào sử dụng
10 Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng Quản lý nhà nước 13/11/2017 13/05/2018 13.768.000.000 Đã đưa vào sử dụng

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3891916; 3830214

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 8 6 2 7 1 3 1

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập