Tìm kiếm
Kế hoạch thực hiện Đề án một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến năm 2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 06/03/2023

Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ về kết quả kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị thuộc Sở năm 2022 16/11/2022

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 gắn với chủ đề Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội 06/06/2022

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 06 tháng đầu năm 2022 06/06/2022

Quy chế công tác dân vận của Sở Khoa học và Công nghệ 06/04/2022

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Văn phòng Sở 27/04/2021

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 17/12/2020

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng 17/12/2020

Quyết định về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ 17/12/2020

Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 04/04/2019

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/11/2018 quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc có hiệu lực kể từ ngày ...

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 19/11/2018

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 11/07/2018

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 7 6 4 0 9 1 2

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập