Tìm kiếm

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 

Quyết định số 8725/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng

 

Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng

 

Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 

Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng; Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung nhiệm vụ đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 7 6 4 0 8 4 3

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập