Tìm kiếm
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2030 23/03/2022

Ngày 21/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2030. Chiến lược mang tính hệ thống, định hướng bao quát, dài hạn và hiện thực hóa định...

Kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn khóa giai đoạn 2021-2025 30/12/2021

Kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn khóa giai đoạn 2021-2025 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 06/07/2017

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2898 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 về việc Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm...

Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 14/10/2015

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2015 và Kế hoạch định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020 02/03/2015

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2013, 6 tháng đầu năm 2014, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 24/09/2014

Báo cáo tình hình hoạt động KH&CN năm 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014 07/07/2014

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành KHCN thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 22/04/2014

Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2014 của Sở KH&CN 22/04/2014

Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2013 22/04/2014

Kế hoạch thực hiên 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 22/04/2014

Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và 2020 24/02/2014

Kế hoạch thực hiên 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 24/02/2014

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 7 1 8 3 3 7 2

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập