Bảo hộ nhãn hiệu màu và nhãn hiệu đen trắng ở Việt Nam
Người đăng tin: Đặng Thị Phương Chi Ngày đăng tin: 03/08/2017 Lượt xem: 240

Mặc dù, pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định về hình thức bảo hộ màu sắc của nhãn hiệu nhưng lại chưa quy định cụ thể về phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu màu và nhãn hiệu đen - trắng. Do đó, việc lựa chọn hình thức nhãn hiệu để đăng ký bảo hộ vẫn là một vấn đề phức tạp đối với nhiều tổ chức, cá nhân khi tiến hành thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Để có thể đưa ra được quyết định tối ưu trong khi lựa chọn hình thức đăng ký bảo hộ, chúng ta cần phải hiểu rõ về phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu màu và nhãn hiệu đen - trắng.

Nhãn hiệu được bảo hộ là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc và có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Theo như nội dung quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 37, Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu có thể được đăng ký bảo hộ dưới ba hình thức: nhãn hiệu có màu sắc, nhãn hiệu đen - trắng hoặc kết hợp cả hai hình thức trên.

Một số nhãn hiệu màu và nhãn hiệu đen - trắng đã được bảo hộ trên thế giới

Mặc dù, pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam (và kể cả các quốc gia khác trên thế giới) quy định về hình thức bảo hộ màu sắc của nhãn hiệu nhưng lại chưa quy định cụ thể về phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu màu và nhãn hiệu đen - trắng. Do đó, việc lựa chọn hình thức nhãn hiệu để đăng ký bảo hộ vẫn là một vấn đề phức tạp đối với nhiều tổ chức, cá nhân khi tiến hành thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Để có thể đưa ra được quyết định tối ưu trong khi lựa chọn hình thức đăng ký bảo hộ, chúng ta cần phải hiểu rõ về phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu màu và nhãn hiệu đen - trắng.

Đối với nhãn hiệu màu, một nhãn hiệu được đăng ký ở dạng màu sắc nói chung được bảo hộ mạnh hơn so với cùng nhãn hiệu được bảo hộ dưới dạng đen - trắng. Bởi ngoài việc được bảo hộ về mặt nội dung (hình/chữ) như một nhãn hiệu đen - trắng, nhãn hiệu màu sắc còn được bảo hộ cả màu hoặc kết hợp màu, giúp bảo vệ nhãn hiệu chống lại cả các hành vi xâm phạm bằng cách sử dụng kết hợp màu sắc tương tự gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành, phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu phụ thuộc chặt chẽ vào mẫu nhãn hiệu đã đăng ký. Nói một cách khác, chủ sở hữu nhãn hiệu phải sử dụng mẫu nhãn hiệu trên hàng hóa và phương tiện kinh doanh theo đúng mẫu nhãn hiệu đã đăng ký. Đối với nhãn hiệu có yêu cầu bảo hộ màu sắc thì chủ nhãn hiệu sẽ bị hạn chế trong việc sử dụng mẫu nhãn hiệu, chỉ được sử dụng nhãn hiệu theo đúng màu sắc yêu cầu bảo hộ.  

Nhãn hiệu STARBUKCS và nhãn hiệu chứa các yếu tố tương tự

Trong khi đó, nhãn hiệu đen - trắng là nhãn hiệu không yêu cầu bảo hộ về màu sắc mà chỉ bảo hộ về mặt nội dung (hình/chữ). Điều đó có nghĩa là chủ sở hữu nhãn hiệu có thể sử dụng nhãn hiệu theo nhiều phương án màu sắc khác nhau phù hợp với các điều kiện thực tế. Tuy nhiên, nhãn hiệu không được bảo hộ màu sắc sẽ là hạn chế trong trường hợp có chủ thể khác sử dụng kết hợp các yếu tố hình/chữ và màu sắc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ. Ngoài ra, việc sử dụng nhãn hiệu dưới quá nhiều màu sắc khác nhau sẽ ảnh hưởng đến tính phân biệt của nhãn hiệu đối với người tiêu dùng.

Từ những lý do nêu trên, chủ thể nên xem xét nhu cầu và mục đích sử dụng nhãn hiệu của mình để có thể đưa ra sự lựa chọn tối ưu về hình thức đăng ký nhãn hiệu để đạt được sự bảo hộ hiệu quả nhất./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập