Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể của Hợp tác xã Nấm Nhơn Phước
Người đăng tin: Đặng Thị Phương Chi Ngày đăng tin: 28/07/2017 Lượt xem: 185

Với sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ, Hợp tác xã nấm Nhơn Phước đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể "HTX NẤM NHƠN PHƯỚC, hình"

Thực hiện theo chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, một số các mô hình kinh tế được tập trung xây dựng và triển khai tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.

Từ chủ trương đó, tháng 8 năm 2015, Hợp tác xã Nấm Nhơn Phước, thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng được thành lập với 08 thành viên. Hợp tác xã chuyên sản xuất các loại nấm linh chi, nấm sò trắng, sò tím, nấm rơm, và các sản phẩm từ nấm như nấm sấy khô, trà linh chi, …mang lại thu nhập cho mỗi lao động làm nấm từ 6-10 triệu đồng/tháng. Mặc dù đã đi vào hoạt động ổn định và tìm kiếm được thị trường tiêu thụ lâu dài, Hợp tác xã vẫn chưa có định hướng xây dựng và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình.

(Ảnh: Mô hình trồng nấm tại Hợp tác xã Nấm Nhơn Phước)

Thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 7286/UBND-KTN ngày 16 tháng 9 năm 2015 về việc triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện Hòa Vang xây dựng kế hoạch hỗ trợ Hợp tác xã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "HTX NẤM NHƠN PHƯỚC, hình" dùng cho sản phẩm/dịch vụ liên quan đến nấm của Hợp tác xã đã được Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và tiến hành từ tháng 5 năm 2016.

(Ảnh: Nhãn hiệu tập thể "HTX NẤM NHƠN PHƯỚC, hình")

Ngày 21/4/2017, Hợp tác xã đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 4-0280220-000 đối với nhãn hiệu tập thể "HTX NẤM NHƠN PHƯỚC, hình" cho sản phẩm/dịch vụ liên quan đến nấm (nhóm 29, 30, 31, 32 và nhóm 35).

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế hội nhập, các làng nghề cần có định hướng phát triển lâu dài, theo hướng tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng thương hiệu riêng nhằm xác định tên tuổi và khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Đây cũng là một hướng đi đúng đắn và phù hợp đối với Hợp tác xã Nấm Nhơn Phước./.

(Phương Chi)

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập