Cuộc họp lần thứ 53 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN và các sự kiện bên lề
Người đăng tin: Đặng Thị Phương Chi Ngày đăng tin: 28/07/2017 Lượt xem: 48

Theo Quyết định số 1043/QĐ-BKHCN ngày 3/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đăng cai tổ chức Cuộc họp lần thứ 53 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 53) từ 17-19/7/2017 và các sự kiện bên lề tại thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh từ 20-21/7/2017.

Hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ được thực hiện thông qua hoạt động của Nhóm công tác của ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ - AWGIPC, họp định kỳ 03 lần mỗi năm. Hoạt động của AWGIPC dựa trên Hiệp định khung về Hợp tác sở hữu trí tuệ giữa các nước ASEAN được thông qua tại Cuộc họp Thượng đỉnh lần thứ 5 của các nước ASEAN tại Bangkok, Thái Lan năm 1995.

Mục tiêu hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ là nhằm bảo đảm việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ một cách thỏa đáng và hiệu quả trong khu vực ASEAN qua các chương trình và các hoạt động hợp tác cụ thể. Thông qua hoạt động của Nhóm AWGIPC, các cơ quan sở hữu trí tuệ đã thiết lập một mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiểu biết lẫn nhau. Các nước ASEAN đã chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong việc xây dựng chính sách pháp luật, quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều chương trình, dự án đã được đề xuất, thực hiện và mang lại hiệu quả quan trọng đối với sự phát triển của hệ thống SHTT các nước ASEAN nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung.

Có thể nêu một số Chương trình, Kế hoạch hợp tác ASEAN trong lĩnh sở hữu trí tuệ đã và đang triển khai như: Chương trình Hành động giai đoạn 1996-1998; Ch­ương trình Hành động Hà Nội giai đoạn 1998-2004; Chương trình Hành động Viên Chăn giai đoạn 2004-2010; Kế hoạch tổng thể Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 (ASEAN Blueprint 2015); và Kế hoạch tổng thể Cộng đồng kinh tế ASEAN 2025 (ASEAN Blueprint 2025). Các Chương trình, Kế hoạch này đã đặt ra những mục tiêu tổng quát cho từng giai đoạn phát triển trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của các nước ASEAN. Các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu đó bao gồm: hoàn thiện khung pháp luật; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao nhận thức công chúng; trao đổi thông tin, kinh nghiệm và quan điểm về các vấn đề chuyên môn; tăng cường mối quan hệ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc đăng ký và thực thi quyền; tham gia các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục đăng ký quốc tế các quyền sở hữu trí tuệ như Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu, Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp, Hiệp ước Hợp tác Bằng sáng chế (PCT) nhằm đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các đối tác của ASEAN về sở hữu trí tuệ, như Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ôxtrâylia,…; và hợp tác chặt chẽ trong việc đàm phán nội dung sở hữu trí tuệ trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) với một số đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản, Ôxtrâylia-Niudilân,...

Cuộc họp AWGIPC 53 lần này đã tập trung vào các vấn đề: triển khai Chương trình hành động của ASEAN về SHTT giai đoạn 2016-2025 và các hoạt động hợp tác về SHTT giữa ASEAN và các đối tác của ASEAN (AANZFTA, WIPO, Cơ quan Sáng chế châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản,...). Bên lề Cuộc họp AWGIPC 53, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh tổ chức khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về đăng ký và bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại tỉnh Quảng Ninh vào ngày 20/7/2017. Đây được coi là cơ hội để Việt Nam giới thiệu và quảng bá về chỉ dẫn địa lý đến bạn bè quốc tế.

Ảnh: Toàn cảnh cuộc họp lần thứ 53 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (Nguồn: Internet)

Cuộc họp lần thứ 9 Tiểu ban Sở hữu trí tuệ Hiệp định Tự do thương mại ASEAN - Australia - New Zealand cũng diễn ra sau AWGIPC 53 vào ngày 21/7/20107 tại Hà Nội. Đây là Cuộc họp thường niên được tổ chức mỗi năm một lần liền kề với Cuộc họp AWGIPC thứ 2 trong năm nhằm rà soát việc thực hiện nghĩa vụ của các Bên theo Điều 5 (quyền tác giả), Điều 9.7 (tham gia các điều ước quốc tế về SHTT) của Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) cũng như triển khai các dự án về SHTT đã được Tiểu ban Ngân sách kinh tế thuộc AANZFTA (ECWP) thông qua.

   

Ảnh: Các đại biểu tham dự cuộc họp AWGIPC 53 (Nguồn: Internet)

Trong cuộc họp lần này cũng đã diễn ra Lễ khởi động ASEAN PatentScope - một công cụ tra cứu và là cơ sở dữ liệu về sáng chế của các nước ASEAN. Thông qua cơ sở dữ liệu này, công dân của bất kỳ nước ASEAN nào cũng đều có thể truy cập và tìm hiểu được hiện trạng, vấn đề sở hữu trí tuệ mà mình quan tâm hiện nay phát triển ở các nước ASEAN như thế nào./.

()

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập