Tập huấn "Hướng dẫn hoạt động sáng kiến"
Người đăng tin: Đặng Thị Phương Chi Ngày đăng tin: 03/04/2017 Lượt xem: 49

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 02 tập huấn "Hướng dẫn hoạt động sáng kiến" vào ngày 29 tháng 3 và 31 tháng 3 năm 2017 cho các cơ quan trực thuộc UBND thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hoạt động sáng kiến ngày càng nhận được sự quan tâm của cộng đồng, góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý, sản xuất và kinh doanh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sáng kiến, lao động sáng tạo trong toàn thể các cán bộ công chức viên chức và người lao động, hỗ trợ công tác xét công nhận sáng kiến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đi vào nề nếp, đảm bảo các quy định hiện hành về sáng kiến của Trung ương và địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 02 tập huấn "Hướng dẫn hoạt động sáng kiến" vào ngày 29 tháng 3 và 31 tháng 3 năm 2017 cho các cơ quan trực thuộc UBND thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Bà Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc tập huấn

Trong 3 năm gần, hoạt động sáng kiến tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả nổi bật. Tổng cộng 1.826 sáng kiến đã được cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Đà Nẵng công nhận; trong đó: 54 sáng kiến được công nhận có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố, 16 sáng kiến có đồng tác giả là người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác sáng kiến tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc nhất định liên quan đến điều kiện, thủ tục và quy trình xét công nhận sáng kiến cơ sở và sáng kiến kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố. Do đó, việc hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho các nhân sự phụ trách công tác sáng kiến tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố là hết sức cần thiết, góp phần hỗ trợ công tác xét công nhận sáng kiến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố có chất lượng và đảm bảo các quy định hiện hành.

Học viên tham gia thảo thuận tại lớp tập huấn

Học viên tham gia thảo thuận tại lớp tập huấn

Học viên tham gia thảo thuận tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn dã góp phần tạo diễn đàn cho các học viên lắng nghe, trao đổi và thảo luận các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác xét công nhận sáng kiến, qua đó có hướng giải quyết nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của hoạt động sáng kiến trong thời gian tới./.

(Phương Chi)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập