Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 10 với sửa đổi năm 2015 và 2016
Người đăng tin: Đặng Thị Phương Chi Ngày đăng tin: 17/10/2016 Lượt xem: 41

Ngày 27/9/2016, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 7705/TB-SHTT về việc thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 với những sửa đổi năm 2015 và 2016.
Kể từ ngày 01/10/2016, việc phân loại các hàng hóa, dịch vụ khi tiến hành nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được áp dụng theo Bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 với những sửa đổi năm 2015 và 2016 (.DOC) từ bản tiếng Anh do WIPO công bố.
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập