Tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ”
Người đăng tin: Đặng Thị Phương Chi Ngày đăng tin: 28/09/2016 Lượt xem: 51

Ngày 27 tháng 9 năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường Quản lý khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ”

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ đóng vai trò đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định đối với việc nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp khi tham gia vào các mối quan hệ thương mại. Trước xu thế đó, việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các cơ quan quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đưuọc xem là hoạt động có tính trọng tâm.

Ngày 27 tháng 9 năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường Quản lý khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn "Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ".

 Báo cáo chuyên đề tại Lớp tập huấn có các giảng viên là chuyên gia đến từ các cơ quan quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ Trung ương:

- Ông Nguyễn Văn Nghị - Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý khoa học và công nghệ

- Ông Nguyễn Thanh Hồng, Trưởng phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại, Cục Sở hữu trí tuệ

- Ông Lê Văn Kiều - Nguyên Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Nguyễn Văn Nghị - Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý khoa học và công nghệ phát biểu khai mạc

Bà Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu 

Trong thời gian qua, việc tổ chức thực hiện nghiêm túc và thường xuyên công tác phối hợp thực thi liên ngành trên địa bàn thành phố đã góp phần đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại thành phố trong những năm qua đã đạt được những kết quả. Tính riêng, trong giai đoạn 2006 -2015, các cơ quan chức năng đã phối hợp xử lý trên 600 vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với tổng số tiền phạt lên đến gần 10 tỷ đồng, số sản phẩm bị xử lý hơn 30.000 sản phẩm. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng phức tạp về tính chất, mức độ và phạm vi xâm phạm.

Với nội dung quan trọng liên quan đến công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại các doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, tại Lớp tập huấn, các học viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, lắng nghe, trao đổi và thảo luận các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi bảo vệ quyền, hướng giải quyết triệt để các vụ việc xâm phạm quyền, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả của thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

Các đại biểu và học viên tham gia tập huấn

Có thể nhận định rằng, việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và tăng cường năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho các cán bộ quản lý và thực thi quyền cũng như các doanh nghiệp là hết sức cần thiết, mang tính chất quyết định đối với việc ổn định trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cá nhân và doanh nghiệp khi tham gia vào quan hệ pháp luật sở hữu trí tuệ.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập