Mời tham dự Tập huấn "Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ"
Người đăng tin: Đặng Thị Phương Chi Ngày đăng tin: 15/09/2016 Lượt xem: 16

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường Quản lý khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ”.

Nhằm bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời tạo cơ hội tương tác trực tiếp giữa các doanh nghiệp và các cơ quan thực thi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với cán bộ chuyên trách của Trung ương trong vấn đề thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ,

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường Quản lý khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn "Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ".

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 27 tháng 9 năm 2016.

 - Địa điểm: Khách sạn Trường Sơn Tùng 5, số 256 đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

2. Nội dung          

- Kiến thức và kỹ năng tham gia tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

- Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi có tranh chấp.

- Khắc phục rào cản về khả năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ khi tham gia TPP.

- Trao đổi và thảo luận.

3. Thành phần tham dự

- Cán bộ thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại các cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, Cục Hải quan thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Chi cục Quản lý thị trường.

- Cán bộ quản lý lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Đại diện các hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ kính mời Quý cơ quan, đơn vị quan tâm và cử ít nhất 01 nhân sự tham gia lớp tập huấn nêu trên (Công văn mời tập huấn và Phiếu đăng ký đính kèm), gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng trước ngày 22 tháng 9 năm 2016.

Đầu mối liên lạc: Phòng Quản lý chuyên ngành - Sở Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 0511.3889761, email: chidtp@danang.gov.vn.

Trân trọng./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập