Tìm kiếm

 

Tin tức nổi bật

văn bản pháp quy văn bản pháp quy

  • Số 13/2023/TT-BKHCN 30/06/2023 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành
  • 07/2022/QH15 01/01/2023 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022
  • 54/2021/NQ-HĐND 01/01/2022 Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn...
  • 62/2021/NQ-HĐND 17/12/2021 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  • 03/2021/TT-BKHCN 26/07/2021 quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Video Video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3891916; 3830214

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 8 6 2 7 4 2 8

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập