Giải quyết đơn thư của Ông Nguyễn Chánh, chủ hộ Kinh doanh tên bảng hiệu Tré Bà Đệ, số 81 Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Author: Test Test Updated: 29/12/2016 Views: 21

Giải quyết đơn tố cáo "về hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu đối với nhãn hiệu đã đăng ký" của Ông Nguyễn Chánh (địa chỉ: 81 Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), tố cáo hộ kinh doanh của Bà Mai Thị Thanh Bình (địa chỉ: 77 Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu đối với nhãn hiệu đã đăng ký. Kết quả:

Giải quyết đơn tố cáo "về hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu đối với nhãn hiệu đã đăng ký" của Ông Nguyễn Chánh (địa chỉ: 81 Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), tố cáo hộ kinh doanh của Bà Mai Thị Thanh Bình (địa chỉ: 77 Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu đối với nhãn hiệu đã đăng ký. Kết quả:

Ông Nguyễn Chánh và Bà Mai Thị Thanh Bình đều chưa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký đối với nhãn hiệu "Tré Bà Đệ" cho nhóm sản phẩm nem, tré. Vì vậy, cả Ông Nguyễn Chánh và Bà Mai Thị Thanh Bình đều không có quyền sở hữu đối với nhãn hiệu "Tré Bà Đệ".

Bà Mai Thị Thanh Bình sử dụng bảng hiệu nếu có dấu hiệu trùng hoặc tương tự với logo của Ông Nguyễn Chánh đã được Cục bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số: 2031/2009/QTG, ngày 17/6/2009 cho tác phẩm: Hình thức thể hiện Logo của Hộ kinh doanh Tré Bà Đệ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Để các bên có cơ hội và nghĩa vụ cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho lập luận của mình một cách toàn diện và đầy đủ theo trình tự tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Ông Nguyễn Chánh thực hiện việc khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

(Thanh Vân)

Category:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập