Liên kết phát triển KHCN và Ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Demo English
Author: Test Test Updated: 29/12/2016 Views: 10

Được sự thống nhất chung của các sở KH&CN trong Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung, ngày 15/12/2016, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã đăng cai tổ chức Hội thảo "Liên kết phát triển khoa học công nghệ và ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung" với sự tham dự của các đại biểu đến từ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương, Sở KH&CN 04 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cùng đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư và Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH thành phố.

(Toàn cảnh Hội thảo)

          Hội thảo lần này được tổ chức nhằm chia sẻ thông tin, gợi mở những định hướng liên kết để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các Sở Khoa học và Công nghệ trong Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong công tác quản lý, nghiên cứu và ứng dụng KH&CN và công tác phối hợp ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân giữa các địa phương trong thời gian đến.

(Ký kết bản ghi nhớ liên kết phát triển KH&CN giữa 05 tỉnh/thành )

       Tại Hội thảo, Sở KH&CN 05 tỉnh/ thành Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ với những định hướng liên kết phát triển thông tin, nghiên cứu, ứng dụng KH&CN; về chia sẻ nguồn nhân lực KH&CN; phối hợp triển khai các dịch vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và xây dựng năng lực ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân giữa các địa phương trong Vùng... Việc liên kết phát triển sẽ huy động và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, cơ hội của từng địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và toàn Vùng nói chung.

(Đại biểu tham dự Hội thảo)

        Box: Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung gồm 5 đơn vị hành chính (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định) được thành lập theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 12/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

                                                               Thanh Thảo

Category:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập