Overview and History of DOST 18/05/2017

Điều tra thống kê về khoa học và công nghệ năm 2016 29/12/2016

Điều tra thống kê về khoa học và công nghệ (KH&CN) có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp các số liệu đầy đủ, chính xác phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch KH&CN, tạo cơ sở...

Thông báo Chương trình báo cáo “Công nghệ Đám mây ứng dụng trong ngành Công nghệ Thông tin” 29/12/2016

Mời tham dự buổi báo cáo “Công nghệ Đám mây ứng dụng trong ngành Công nghệ Thông tin” 29/12/2016

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu cập nhật thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN), tiếp cận các công nghệ tiên tiến và có khả năng ứng dụng cao, Trung tâm Thông tin...

Thông báo mời thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ” 29/12/2016

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ" thông tin cụ thể:

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập