Giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Thế Đỉnh tại địa chỉ 157 Âu Cơ, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 29/12/2016

Kết quả: Phạm vi bảo hộ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 4-0211307-000 của Ông Nguyễn Thế Đỉnh đã được Cục Sở hữu trí tuệ

Giải quyết đơn thư của Ông Nguyễn Chánh, chủ hộ Kinh doanh tên bảng hiệu Tré Bà Đệ, số 81 Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 29/12/2016

Giải quyết đơn tố cáo "về hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu đối với nhãn hiệu đã đăng ký" của Ông Nguyễn Chánh (địa chỉ: 81 Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), tố cáo hộ kinh doanh...

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập