Hot news

News - Event News - Event

The role of science and technology in start-up and innovation activities in Danang 02/08/2017

The act of promoting research and technology transfer and exploiting intellectual property will in turn promote start up and innovation, especially enterprise incubation including incubation of scien...

Danang - Emphasis on fostering start-up ecosystem 02/08/2017

On July 21th, SURF 2017 themed "Technology and Start-up ecosystem" attracted 2000 attendees, including government leaders, domestic and international counterparts, fund representatives, entrepreneurs...

BOOSTING INNOVATION IN UNIVERSITIES AND COLLEGES 16/05/2017

On May 13th 2017, Danang Department of Science and Technology (DOST) in cooperation with Ho Chi Minh Communist Youth Union of Danang city held BOOSTING INNOVATION IN UNIVERSITIES AND COLLEGES 2017 co...

Hội thao công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng năm 2016 - Demo English 29/12/2016

Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2016, tại Cung thể thao Tiên Sơn đang diễn ra lễ khai mạc của Hội thao Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng với không khí rất sôi động.

Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái Bán đảo Sơn Trà - Demo English 29/12/2016

Ngày 19/7/2016, Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và Phát triển bền vững hệ sinh thái B...

Nhân giống và sản xuất lan Hồ điệp tại Đà Nẵng 29/12/2016

Ngày 18/7/2016, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành nghiệm thu Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nhân giống là sản xuất lan Hồ điệp quy mô công nghiệp tại Đà Nẵng” thuộc Chương trình...

Tập huấn “Thống kê cơ sở về KH&CN, Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016” 29/12/2016

Sáng ngày 19/7/2016, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức lớp tập huấn “Báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN, Điều tra nghiên cứu khoa học và phát tri...

Liên kết phát triển KHCN và Ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Demo English 29/12/2016

Được sự thống nhất chung của các sở KH&CN trong Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung, ngày 15/12/2016, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã đăng cai tổ chức Hội thảo "Liên kết phát triển khoa ...

Nghiệm thu đề tài Phát triển thị trường bất động sản Đà Nẵng đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 - Demo english 29/12/2016

Vừa qua, Hội đồng Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp thành phố về “Phát triển thị trường bất động sản Đà Nẵng đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030” do Vi...

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về phông phóng xạ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/12/2016

Ngày 12/7/2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp thành phố Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về phông phóng xạ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Trung tâm Hỗ trợ...

DANANG DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Address: 22th Floor, Danang Administration Center, 24 Tran Phu St., Danang City

Phone: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn