THÔNG TIN GIAO DỊCH CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG, ĐƠN VỊ VÀ THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

A. CÁC PHÒNG THUỘC CƠ QUAN VĂN PHÒNG SỞ

1. VĂN PHÒNG

Tel: 0236. 3891916, 0236. 3830214
Fax: 02363822864
Email: skhcn@danang.gov.vn


Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Hoài Thu
Mobile: 0906.567.864
Email: thunth11@danang.gov.vn
 

Phó Chánh Văn phòng: Ông Đinh Tiên Hoàng
Mobile: 0905.140.300
E-mail: hoangdt@danang.gov.vn

 

2. THANH TRA

Tel: 02363823479


Chánh Thanh tra: Ông Lê Văn Thông
Mobile: 0905.188.588
E-mail: thonglv@danang.gov.vn

 

3. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Tel: 02363830215
 

Trưởng phòng: Ông Phạm Đức Quang
Mobile: 0985.009.916
E-mail: quangpd1@danang.gov.vn


Phó Trưởng phòng: Ông Châu Thanh Nam
Mobile: 0919.819.336
E-mail: namct@danang.gov.vn 

 

4. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ

Tel: 02363887429

 

Trưởng phòng: Bà Lê Thị Thục
Mobile: 0983.090.135
E-mail: thuclt2@danang.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Ông Võ Đức Anh
Mobile: 0908.835.853
E-mail: anhvd@danang.gov.vn


Phó Trưởng phòng: Bà Trần Thị Thùy Dương
Mobile: 0976.135.573
E-mail: duongttt1@danang.gov.vn

 

5. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Tel: 02363821466

 

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Viết Toàn
Mobile: 0989.686.687
E-mail: toannv2@danang.gov.vn  

 

Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Bá Tuyên
Mobile: 0982.401.014
E-mail: tuyenntb@danang.gov.vn
 

 

B. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

6. CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tel: 0236. 3638777, 0236. 3638775, 0236. 3638772
E-mail: tdc@danang.gov.vn
Địa chỉ: đường Đoàn Nguyễn Thục, khu dân cư Đông Phước, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Bá Hòa
Tel: 0236. 3638567
Mobile: 0982.439.972
E-mail: hoanb@danang.gov.vn

Phó Chi cục trưởng: Ông Đỗ Quế Lâm Hải
Tel: 0236. 3638778
Mobile: 0983.959.323
E-mail: haidql@danang.gov.vn

 

Phó Chi cục trưởng: Ông Trương Công Tuyến
Tel: 0236. 3638779
Mobile: 0905.194.663
E-mail: tuyentc@danang.gov.vn
 

7. TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Tel: 0236. 3674984, 0236. 3638776
Fax: 0236. 3638771
E-mail: 
info@quatest.com.vn

Địa chỉ: đường Cẩm Bắc 7, khu dân cư Đông Phước, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng


Giám đốc: Ông Phạm Văn Thọ
Mobile: 0905.216.156
E-mail:  thopv@danang.gov.vn


Phó Giám đốcÔng Nguyễn Duy Tân
Mobile: 0914.414.939
E-mail: tannd@danang.gov.vn

 

8. TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG

Tel: 0236. 3898133
Fax: 0236. 3822860
E-mail: ttttkhcn@danang.gov.vn
Địa chỉ: 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng


Phó Giám đốc: Ông Huỳnh Sang
Mobile: 0914.557.729
E-mail: sangh@danang.gov.vn

 

9. TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG

Tel: 0236. 3891095
Fax: 0236. 3892822
Địa chỉ: 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng


Giám đốc: Ông Dương Hoàng Văn Bản
Mobile: 0905.180.169
E-mail: bandhv@danang.gov.vn


Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh
Mobile: 0978.169.456
E-mail: 
linhntm@danang.gov.vn

 

10. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐÀ NẴNG

Tel: 0236. 3551876, 0236. 2241353
E-mail: ttcnsh@danang.gov.vn
Địa chỉ: Tổ 25, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Giám đốc: Ông Phạm Châu Huỳnh
Mobile: 0796.655.799
E-mail: huynhpc@danang.gov.vn


Phó Giám đốc: Ông Đặng Ngọc Minh
Mobile: 0946.381.001
E-mail: minhdn@danang.gov.vn

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập