VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
101 26-TB/BTGTU Địa điểm làm việc mới của Ban Tuyên giáo Thành ủy 02/03/2017 0
102 1101/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu 01/03/2017 1
103 120/BC-SVHTT Báo cáo kết quả Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016 01/03/2017 Sở Văn hóa và Thể thao 0
104 1335/KH-UBND Thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới 28/02/2017 0
105 441/TB-STP thông báo về việc giới thiệu danh sách dịch vụ công trực tuyến tại Sở Tư pháp thành phố đà nẵng 28/02/2017 Sở Tư pháp 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập