VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
96 610/VP-KGVX V/v văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ 03/03/2017 0
97 12-Ctr/TU Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 03/03/2017 0
98 1418/UBND-NC V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị 02/03/2017 0
99 304/SCT-KTAT-MT báo cáo kết quả 05 thực hiện NQ20-NQ-TW 02/03/2017 Sở Công thương 0
100 114-BC/TU Tháng 2 năm 2017 02/03/2017 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập