VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
86 61/BC-UBND Tình hình thực hiện nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà nẵng trong năm 2016 08/03/2017 0
87 1600/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dcihj Giới Trái đất 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/03/2017 0
88 181/KH-STTTT Tuyên truyền,quảng bá sự kiến APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng 08/03/2017 Sở Thông tin và Truyền thông 0
89 447/TB-TĐC Giới thiệu chức danh và chữ ký 07/03/2017 0
90 389/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền, quảng bá lễ hội Quán Thế Âm 19/2 -Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng năm 2017 07/03/2017 Sở Thông tin và Truyền thông 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập