VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
631 3246/QĐ-UBND Về việc kiện toàn văn phòng thuộc Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng 13/05/2013 0
632 334/UBND-VX Tham gia cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng năm 2013 13/05/2013 0
633 1113/VP-KTN V/v thông báo văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông 14/05/2013 0
634 08/2013/TT-BTNMT Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhân an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen 15/05/2013 0
635 1119/VP-NCPC V/v thông báo văn bản ban hành của Bộ Nội vụ 15/05/2013 0
636 501/BHXH V/v hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH 15/05/2013 0
637 1432/BTTTT V/v liên quan đến hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội 16/05/2013 0
638 157/TB-VP Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản của Thủ tướng Chính phủ về khoa học và công nghệ 19/05/2013 0
639 4096/UBND-NCPC V/v tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức 19/05/2013 0
640 3438/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án "Phát triển đội ngũ trí thức thành phố Đà Nẵng đến năm 2020" 20/05/2013 0
641 1442/TB-SKHCN Kết luận tại Hội nghị tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001: vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước năm 2012 và phương hướng triển khai trong thời gian tới 21/05/2013 0
642 31/TB-HĐCTTN Về việc thay đổi thành viên Hội đồng công tác thanh niên thành phố Đà Nẵng 22/05/2013 0
643 611/SNN-KT V/v đề xuất đề tài, dự án thuộc chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới 23/05/2013
644 87/CV V/v giới thiệu chữ ký của Ban Thường trực Hiệp hội DNNVV thành phố Đà Nẵng khóa II 27/05/2013 0
645 2949/ĐHĐN Xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 28 29/05/2013 0
646 08-TB V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2013-2018 29/05/2013 0
647 2950/ĐHĐN Tuyển sinh nghiên cứu sinh theo đề án 911 đợt 2 năm 2013 của Đại học Đà Nẵng 29/05/2013 0
648 37/TB-ĐHKT Về việc giới thiệu tên trường, mẫu con dấu, chức vụ và chữ ký Ban Giám hiệu 29/05/2013 0
649 35-TB/BTGTU Giới thiệu chức danh và chữ kỹ đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng 02/06/2013 0
650 1259/QĐ-BNN Phê duyệt chương trình khung nghiên cứu khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013-2020 03/06/2013 0
651 198/TTKH V/v mời tham dự lớp tập huấn "Tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quản lý tài chính, kế toán, quản trị và điều hành các khoản thu nhập ngoài lương trong các đơn vị HCSN" 05/06/2013 0
652 4755/UBND-NCPC V/v sử dụng mẫu Quốc huy nước CHXHCNVN 05/06/2013 0
653 3901/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi thiết kế logo - slogan du lịch Đà Nẵng 2013 05/06/2013 0
654 91/BC-UBND Chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 5 năm 2013 05/06/2013 0
655 4584/UBND-QLDTu V/v giá gói thầu xây lắp công trình trên địa bàn thành phố sau khi có Thông báo số 18/TB-UBND ngày 25/01/2013 06/06/2013 0
656 327/TB-SKHCN V/v giới thiệu chữ ký của Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên 06/06/2013 0
657 181/TB Giới thiệu chức danh và chữ ký 06/06/2013 0
658 73/CV-TTTHCB V/v triển khai gửi nhận Giấy mời trong mail điện tử 06/06/2013 0
659 1310/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 06/06/2013 0
660 616/BHXH Về việc sử dụng con dấu mới 09/06/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập