VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
51 1914/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Những giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế" 18/10/2010 0
52 6673/UBND V/v bố trí tái định cư đối với hộ giải toả đông nhân khẩu v/v bố trí tái định cư đối với hộ giai toả đông nhân dân 25/10/2010 0
53 4478/VP-VX V/v thống báo văn bản mới ban hành 25/10/2010 0
54 1971 Về tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 26/10/2010 0
55 106/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật thuế thu nhập cá nhân 27/10/2010 0
56 8374/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển một số ngành dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 31/10/2010 1
57 69 Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhân doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 02/11/2010 0
58 1028 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2011 04/11/2010 0
59 8826 Về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm công nghệ sinh học và ứng dụng khoa học công nghệ Đà Nẵng thành Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng 16/11/2010 1
60 37/2010/QD-UBND Về việc phân cấp cho UBND các quận, huyện đóng và cấp thẻ bảo hiểm y tế 22/11/2010 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập