VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
551 99/TB-UBBC Về nội dung phiên họp lần thứ tư của Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XIV và Đại biểu HĐND TPĐN khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 18/05/2016 0
552 3583/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016 17/05/2016 0
553 06-KH/TU Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đới sống văn háo tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất 17/05/2016 0
554 3469/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6/2016-30/6/2016) và kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2016) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/05/2016 0
555 07/2016/TT-BTNMT Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia 15/05/2016 0
556 06/2016/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 15/05/2016 0
557 09/2016/TT-BTNMT Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết 15/05/2016 0
558 08/2016/TT-BTNMT Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia 15/05/2016 0
559 3026/QĐ-UBND Về việc đổi tên và kiện toàn Hội đồng Hậu cần, kỹ thuật khu vực phòng thủ thành phố thành Hội đồng cung cấp Khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng 15/05/2016 0
560 108/ĐHĐA-HCNS V/v giới thiệu chức danh và chữ ký 15/05/2016 1
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập