VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
491 3926/QĐ-UBND ban hành một số nội dung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử đụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/06/2016 0
492 3959/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19-2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao NLCTQG hai năm 2016-2017, định hướng 2020 trên địa bàn Đà Nẵng 19/06/2016 0
493 03/TB-HĐND Thông báo giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký lãnh đạo VPHĐND TPĐN 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
494 323/TB-BQLKCNC V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng 19/06/2016 Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng 0
495 06/NQ-HĐND bầu Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố kỳ 1 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
496 05./NQ-HĐND bầu Chủ tịch UBND thành phố kỳ 1 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
497 01/NQ-HĐND bầu Chủ tịch HĐND TP kỳ họp thứ 1 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
498 03./NQ-HĐND bầu lãnh đạo Ban và Chánh Văn phòng kỳ họp 1 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
499 02./NQ-HĐND bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố kỳ 1 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
500 1075/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin 16/06/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập