VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
471 06/TB-HĐND TB nội dung phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2016 03/07/2016 Hội đồng Nhân dân 0
472 4254/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06-Ctr/TU của Thành ủy ĐN thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng 01/07/2016 0
473 156/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND quận Thanh Khê khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 30/06/2016 UBND quận Thanh Khê 0
474 157/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Pháp chế HĐND quận Thanh Khê khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 30/06/2016 UBND quận Thanh Khê 0
475 13/2016/TT-BKHCN Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước 29/06/2016 0
476 522/STP-VP Chức vụ và chữ ký Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố 29/06/2016 0
477 05/CT-UBND Về việc phat động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XII 26/06/2016 0
478 4602/UBND-KGVX V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo 26/06/2016 0
479 98/QĐ-VP Ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy tại Bãi đỗ xe ngầm phía Nam Trung tâm hành chính thành phố 23/06/2016 0
480 03/TB-HĐND/TB-HĐND TB v/v giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo Ban Pháp chế 23/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập