VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
381 127/TB-UBND V/v treo cơ, khẩu hiệu và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hào XHCNVN 14/08/2016 0
382 5401/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú treend dịa bàn thành phố Đà Nẵng 14/08/2016 0
383 43-BC/VPTU Giữa tháng 8 năm 2016 14/08/2016 0
384 2771/VP-QLDth V/v triển khai áp dụng nội dung Thông tư số 090/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ Khoa học và công nghệ 10/08/2016 0
385 24/2016/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ vân bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành 10/08/2016 0
386 1923/SNG-VPĐD V/v tham dự hội thảo giới thiệu chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS 10/08/2016 Sở Ngoại vụ 0
387 24/NQ-HĐND NQ phí Ngũ Hành Sơn 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
388 33/NQ-HĐND NQ định mức chi tiếp công dân 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
389 39/NQ-HĐND NQ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
390 16/NQ-HĐND NQ v/v bổ sung bảng giá đất trên địa bàn TPĐN 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập