VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
21 611/STTTT-CNTT V/v thống báo về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý tên miền danang.gov.vn 31/08/2010
22 1170/SNV-QLVTLT V/v cử công chức, viên chức tham dự lớp tập huấn lập hồ sơ công việc 31/08/2010
23 747/STNMT-CCMT V/v đăng ký xét chọn, tuyên dương tại hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ ba năm 2010 (Kèm công văn 1465/TCMT-TCCB ngày 25 tháng 8 năm 2010 của Tổng cục môi trường) 31/08/2010
24 199-BC/TU Báo cáo tháng 8 năm 2010 31/08/2010
25 236/BVTT-HC Về việc báo cáo việc thực hiện các yêu cầu kiến nghị cỷa Đoàn thanh tra 31/08/2010
26 28/2010/QĐ-UBND Quy định việc vận động, quản lý sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/08/2010 2
27 5450/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/09/2010
28 231/BC-TĐC Tình hình triển khai tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi đua khen thưởng (kèm tổng hợp kết quả khen thưởng của tập thể) 05/09/2010
29 218/TCHC-BV V/v thực hiện yêu cầu kiến nghị của đoàn thanh tra 05/09/2010
30 3814/VP-VX V/v tham gia Techmart Thủ đô năm 2010 05/09/2010
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập