Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
17 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
151 01/2001/TANDTC-KSNDTC-BVHTT Bộ Văn hóa Thông tin Văn bản trung ương Sở hữu trí tuệ Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật dân sự trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả tại Toà án nhân dân 05/12/2001 05/12/2001
152 107/2001/QÐ-UB UBND thành phố Đà Nẵng Văn bản trung ương Lĩnh vực khác Quyết định số 107/2001/QÐ-UB v/v Ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Đà Nẵng 29/06/2001 29/06/2001
153 27/2001/TT - BVHTT Bộ Văn hóa Thông tin Văn bản trung ương Sở hữu trí tuệ Thông tư số 27/2001/TT - BVHTT ngày 10 tháng 5 năm 2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 76/CP ngày 29/11/1996, Nghị định số 60/CP ngày 6/6/1997 của chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về qu 10/05/2001 10/05/2001
154 109/2000/TT-BTC Bộ Tài chính Văn bản trung ương Thanh tra khoa học và công nghệ Thông tư số 109/2000/TT-BTC v/v Hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư 13/11/2000 13/11/2000
155 54/2000/NĐ-CP Chính phủ Văn bản trung ương Sở hữu trí tuệ Nghị định của Chính phủ số 54/2000/NĐ-CP ngày 03/10/2000 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh l 03/10/2000 03/10/2000
156 21/2000/QH10 Chính phủ Văn bản trung ương Khoa học công nghệ LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 09/06/2000 09/06/2000
157 16/2000/NĐ-CP Chính phủ Văn bản trung ương Chuyển giao công nghệ Nghị đinh số 16/2000/NĐ-CP ngày 10/5/2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ 10/05/2000 10/05/2000
158 12/2000/NĐ-CP Chính phủ Văn bản trung ương Thanh tra khoa học và công nghệ Nghị định số 12/2000/NĐ-CP v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ 05/05/2000 05/05/2000
159 02/2000/TT-TCBĐ Tổng cục Bưu điện Văn bản trung ương Thanh tra khoa học và công nghệ Thông tư số 02/2000/TT-TCBĐ v/v Hướng dẫn việc quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông 01/01/2000 01/01/2000
160 12/1999/NĐ-CP Chính phủ Văn bản trung ương Sở hữu trí tuệ Nghị định số 12/1999/NĐ-CP của Chính phủ v/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Sở hữu Công nghiệp 06/03/1999 06/03/1999
161 63/1996/NĐ-CP Chính phủ Văn bản trung ương Sở hữu trí tuệ Nghị định số 63/1996/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về Sở hữu Công nghiệp 24/10/1996 24/10/1996
162 23 TC/TCT Bộ Tài chính Văn bản trung ương Thanh tra khoa học và công nghệ Thông tư số 23 TC/TCT v/v Hướng dẫn xử lý xe ô tô, xe hai bánh gắn máy có nguồn gốc nhập trái phép đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội 07/03/1995 07/03/1995
163 1831/2010/QĐ-TTg Chính phủ Văn bản trung ương Khoa học công nghệ Quyết định số 1831/2010/QĐ-TTg 01 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ pphats triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai
164 68/2006/QH11 Quốc hội Văn bản trung ương Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Luật Đo lường 01/07/2012
165 18/2008-QH12 Quốc hội Văn bản trung ương An toàn bức xạ Luật Năng lượng nguyên tử
166 07/2010/NĐ-CP Chính phủ Văn bản trung ương An toàn bức xạ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử
167 111/2009/NĐ-CP Chính phủ Văn bản trung ương An toàn bức xạ Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2009 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập