Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
3 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
181 18/2008-QH12 Quốc hội Văn bản trung ương An toàn bức xạ Luật Năng lượng nguyên tử
182 07/2010/NĐ-CP Chính phủ Văn bản trung ương An toàn bức xạ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử
183 111/2009/NĐ-CP Chính phủ Văn bản trung ương An toàn bức xạ Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2009 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập