Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
10 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
171 54/2000/NĐ-CP Chính phủ Văn bản trung ương Sở hữu trí tuệ Nghị định của Chính phủ số 54/2000/NĐ-CP ngày 03/10/2000 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh l 03/10/2000 03/10/2000
172 21/2000/QH10 Chính phủ Văn bản trung ương Khoa học công nghệ LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 09/06/2000 09/06/2000
173 16/2000/NĐ-CP Chính phủ Văn bản trung ương Chuyển giao công nghệ Nghị đinh số 16/2000/NĐ-CP ngày 10/5/2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ 10/05/2000 10/05/2000
174 12/2000/NĐ-CP Chính phủ Văn bản trung ương Thanh tra khoa học và công nghệ Nghị định số 12/2000/NĐ-CP v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ 05/05/2000 05/05/2000
175 02/2000/TT-TCBĐ Tổng cục Bưu điện Văn bản trung ương Thanh tra khoa học và công nghệ Thông tư số 02/2000/TT-TCBĐ v/v Hướng dẫn việc quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông 01/01/2000 01/01/2000
176 12/1999/NĐ-CP Chính phủ Văn bản trung ương Sở hữu trí tuệ Nghị định số 12/1999/NĐ-CP của Chính phủ v/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Sở hữu Công nghiệp 06/03/1999 06/03/1999
177 63/1996/NĐ-CP Chính phủ Văn bản trung ương Sở hữu trí tuệ Nghị định số 63/1996/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về Sở hữu Công nghiệp 24/10/1996 24/10/1996
178 23 TC/TCT Bộ Tài chính Văn bản trung ương Thanh tra khoa học và công nghệ Thông tư số 23 TC/TCT v/v Hướng dẫn xử lý xe ô tô, xe hai bánh gắn máy có nguồn gốc nhập trái phép đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội 07/03/1995 07/03/1995
179 1831/2010/QĐ-TTg Chính phủ Văn bản trung ương Khoa học công nghệ Quyết định số 1831/2010/QĐ-TTg 01 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ pphats triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai
180 68/2006/QH11 Quốc hội Văn bản trung ương Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Luật Đo lường 01/07/2012
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập