Thư mời tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 04/03/2021

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩ...

Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, đ... 04/09/2020

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường trong thời kỳ hội nhập của nền kinh tế, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm, chú trọng đến hoạt ...

Các quy định về nhãn hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu 22/07/2020

Một số thay đổi của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 27/05/2020

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THÉP KHÔNG GỈ QCVN 20:2019/BKHCN 26/05/2020

Áp chuẩn cho đèn LED từ 1/6/2020 20/05/2020

Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ 1/6/2020 mặt hàng đèn LED phải kiểm tra chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED (QCVN 19:2019/BKHCN).

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm 16/01/2020

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” 14/01/2020

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN về việc ban hành “Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” (QCVN 03:2019/BKHCN)

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ đèn LED” 09/01/2020

Ngày 25 tháng 09 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN về việc ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ đèn LED (QCVN...

Áp tiêu chí giải chất lượng giúp doanh nghiệp cải tiến công nghệ 17/12/2019

Tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia, doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm từ đó tăng lên.

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập