Kết quả thanh tra An toàn bức xạ năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/08/2018

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-SKHCN ngày 02/5/2018 và Quyết định 186/QĐ-SKHCN ngày 13/8/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân (...

Cục ATBXHN tổng kết kết quả thanh tra chuyên đề về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2017 23/11/2017

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) tổ chức tổng kết, báo cáo Thứ trưởng Phạm Công Tạc về những kết quả đạt được qua đợt thanh tra chuyên đề diện rộng về an toàn bức xạ hạt...

Kết quả thanh tra chuyên đề “thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượ... 22/12/2016

Kết quả thanh tra Khoa học và Công nghệ năm 2016 của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng 12/12/2016

Hội thảo “Nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam – Đánh giá nhu cầu thực tiễn và xác định điều kiện bảo hộ” tại thành phố Đà Nẵng 23/09/2016

Ngày 23/9/2016 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế (INTA) tổ chức Hội thảo "Nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam – Đánh giá nhu cầu th...

Ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý đối với tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 15/04/2016

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra trong lĩnh vực KHCN năm 2015 tại Đà Nẵng 08/07/2015

Kết quả thanh kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2014 20/11/2014

Kết quả Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên thị trường thành phố Đà Nẵng 09/12/2013

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 27/11/2013

Ngày 15 tháng 10 năm 2013, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 08 năm 2013 sẽ chính thức có hiệu lực

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

Đăng nhập