Quy chế cung cấp thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ 01/11/2018

Danh mục thông tin công khai của Sở Khoa học và Công nghệ 14/06/2018

Các lưu ý khi phóng viên, cơ quan báo chí đến liên hệ công tác với Sở Khoa học và Công nghệ 28/02/2018

Một số lưu ý công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 28/02/2018

MỘT SỐ THÔNG TIN ĐỂ NHẬN BIẾT THẺ NHÀ BÁO THỜI HẠN 2016 – 2020 DO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CẤP 28/02/2018

Thư chúc tết 2018 của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng 18/01/2018

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Khoa học và Công nghệ 01/05/2017

Thông cáo báo chí Hội nghị triển khai Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017 23/03/2017

Đà Nẵng với tuần lễ cấp cao APEC 09/03/2017

Đà Nẵng với tuần lễ cấp cao APEC

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng 31/10/2014

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập