VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
641 1442/TB-SKHCN Kết luận tại Hội nghị tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001: vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước năm 2012 và phương hướng triển khai trong thời gian tới 21/05/2013 0
642 31/TB-HĐCTTN Về việc thay đổi thành viên Hội đồng công tác thanh niên thành phố Đà Nẵng 22/05/2013 0
643 611/SNN-KT V/v đề xuất đề tài, dự án thuộc chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới 23/05/2013
644 87/CV V/v giới thiệu chữ ký của Ban Thường trực Hiệp hội DNNVV thành phố Đà Nẵng khóa II 27/05/2013 0
645 2949/ĐHĐN Xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 28 29/05/2013 0
646 08-TB V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2013-2018 29/05/2013 0
647 2950/ĐHĐN Tuyển sinh nghiên cứu sinh theo đề án 911 đợt 2 năm 2013 của Đại học Đà Nẵng 29/05/2013 0
648 37/TB-ĐHKT Về việc giới thiệu tên trường, mẫu con dấu, chức vụ và chữ ký Ban Giám hiệu 29/05/2013 0
649 35-TB/BTGTU Giới thiệu chức danh và chữ kỹ đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng 02/06/2013 0
650 1259/QĐ-BNN Phê duyệt chương trình khung nghiên cứu khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013-2020 03/06/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập