VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
631 3246/QĐ-UBND Về việc kiện toàn văn phòng thuộc Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng 13/05/2013 0
632 334/UBND-VX Tham gia cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng năm 2013 13/05/2013 0
633 1113/VP-KTN V/v thông báo văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông 14/05/2013 0
634 08/2013/TT-BTNMT Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhân an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen 15/05/2013 0
635 1119/VP-NCPC V/v thông báo văn bản ban hành của Bộ Nội vụ 15/05/2013 0
636 501/BHXH V/v hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH 15/05/2013 0
637 1432/BTTTT V/v liên quan đến hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội 16/05/2013 0
638 157/TB-VP Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản của Thủ tướng Chính phủ về khoa học và công nghệ 19/05/2013 0
639 4096/UBND-NCPC V/v tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức 19/05/2013 0
640 3438/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án "Phát triển đội ngũ trí thức thành phố Đà Nẵng đến năm 2020" 20/05/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập