VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
611 127/TB-VP Về văn bản quy phạm pháp luật, văn bản liên tịch và văn bản của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 25/04/2013 0
612 939/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 25/04/2013 0
613 427/TB Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 01/05/2013 0
614 428/TB-VKHTLVN Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ 01/05/2013 0
615 2937/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 02/05/2013 0
616 3007/QD-UBND V/v công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố Đà Nẵng 05/05/2013 0
617 09/2013/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm kiểm tra tải trọng xe 05/05/2013 0
618 1223/TB-BKHCN Thông báo giới thiệu chữ ký 05/05/2013 0
619 3596/UBND-NCPC V/v quản lý, sử dụng pháo 05/05/2013 0
620 03/TB-KT V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Phó trưởng phòng Kinh tế quận Cẩm Lệ 05/05/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập